DOROTA WINTER
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 


O MNIE

DOROTA WINTER

Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/54/11, członek TEPIS.

Absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego - więcej informacji TUTAJ.

Specjalizuje się w tłumaczeniach pisemnych medycznych i prawnych oraz w tłumaczeniach ustnych towarzyszących, prawnych i sądowych. Posiada bogate doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych w zakresie dokumentacji medycznej, farmaceutycznej, urzędowej i księgowej.

Uczestniczy w tłumaczeniach ustnych, w tym w szczególności w trakcie wizyt, delegacji, spotkań biznesowych, posiedzeń zarządu, konferencji i przy czynnościach notarialnych (tłumaczenia towarzyszące/liaison, konsekutywne, szeptane).


 


USŁUGI

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE)
PISEMNE I USTNE – JĘZYK ANGIELSKI

- Bogate doświadczenie translatorskie.
- Znajomość sektora ochrony zdrowia i branży prawnej.
- Profesjonalizm, rzetelność, wysoka jakość.
- Usługi bezpośrednie. Bezpieczeństwo i poufność.

TŁUMACZENIA PISEMNE obejmują m. in:

dokumentację medyczną i farmaceutyczną
(zwolnienia, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opisy badań, ChPL, certyfikaty zwolnienia serii, procedury zapewnienia jakości, protokoły badań klinicznych)
dokumenty urzędowe
(dowody, akty notarialne, dyplomy i świadectwa szkolne, wyroki i postanowienia sądowe, odpisy z rejestrów sądowych, dowody rejestracyjne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, akty stanu cywilnego, prawa jazdy)
dokumentację firmową i księgową
(umowy, uchwały, statuty, wpisy do KRS, dowody księgowe, sprawozdania finansowe, analizy)

TŁUMACZENIA USTNE

tłumaczenie towarzyszące/ liaison (zdanie po zdaniu)
tłumaczenia ustne symultaniczne (równoczesne z użyciem sprzętu)
tłumaczenia ustne konsekutywne (następcze)
tłumaczenia ustne szeptane (równoczesne)
tłumaczenie ustne prawne/sądowe

Cennik


 


BIO

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Dorota Winter.
Dokłada wszelkich starań, by spełnić wymagania nakładane na osobę zaufania publicznego.
Dba o poufność dotyczącą powierzanych jej dokumentów i wysoką jakość przekładu.
Zasięga opinii ekspertów z różnych dziedzin oraz rodzimych użytkowników języka angielskiego przy tłumaczeniach specjalistycznych.
Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także organizacjami pożytku publicznego (tu: usługi świadczone nieodpłatnie).

WYKSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

2011 – egzamin/wpis na Listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/54/11
2010 – Absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego
2004 - Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
2004 - Absolutorium Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

2016 – Kurs tłumaczeń farmaceutycznych, translationacademy
2012 – Kurs specjalistyczny tłumaczeń ustnych kabinowych w systemie RELAY, Akademia Dobrego Tłumacza, Skrivanek
2010 – Kurs tłumaczeń ustnych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
2009 – Kurs tłumaczeń symultanicznych, Akademia Dobrego Tłumacza, Skrivanek
2001 – Kurs tłumaczeń konsekutywnych, Ośrodek Badań i Studiów nad Przekładem Uniwersytetu Łódzkiego


 


CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

- z języka angielskiego na język polski -
od 30 zł za tłumaczenie jednej strony rozliczeniowej

- z języka polskiego na język angielski -
od 33 zł za tłumaczenie jednej strony rozliczeniowej

Cena może być niższa w przypadku dokumentów standardowych (dokumenty metrykalne, samochodowe i inne).

Zapytaj o wstępną wycenę

Wycena końcowa dokonywana jest na podstawie ilości stron rozliczeniowych tekstu docelowego. 

Strona rozliczeniowa to:
1600 znaków ze spacjami (za STP) w przypadku tłumaczeń zwykłych,
1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń poświadczonych (strona ustawowa).

Cennik na tłumaczenia przysięgłe typowych dokumentów

Nazwa dokumentu

Cena tłumaczenia

Dodatkowe informacje

odpis aktu urodzenia, skrócony

45 zł

PL -> EN

odpis aktu urodzenia, zupełny

65 zł

PL -> EN

odpis aktu małżeństwa, skrócony

50 zł

PL -> EN

odpis aktu małżeństwa, zupełny

70 zł

PL -> EN

odpis aktu zgonu

45 zł

PL -> EN

zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

45 zł

PL -> EN

dyplom wyższej uczelni

50 zł

PL -> EN

suplement do dyplomu

270 zł

PL -> EN; cena orientacyjna

nowe świadectwo maturalne

45 zł

PL -> EN

stare świadectwo dojrzałości (przed 2005)

80 zł

PL -> EN

dowód rejestracyjny UK V5C DVLA

65 zł

EN -> PL

dokument P60

65 zł

EN -> PL

odpis aktu urodzenia WB

55 zł

EN -> PL

odpis aktu małżeństwa WB

60 zł

EN -> PL

prawo wykonywania zawodu lekarza: PWZ

65 zł

PL -> EN; cena orientacyjna

prawo jazdy

40 zł

PL -> EN

świadectwo pracy

65 zł

PL -> EN

dyplom tytułu zawodowego

45 zł

PL -> EN

zaświadczenie o zameldowaniu

40 zł

PL -> EN

zaświadczenie o dochodach

40 zł

PL -> EN

zwolnienie lekarskie - L4

45 zł

PL -> EN

zaświadczenie o niekaralności

45 zł

PL -> EN

TŁUMACZENIA USTNE

Cena tłumaczeń ustnych ustalana jest indywidualnie.

Referencje


 

KONTAKT

Tel.: +48 602 372 803 
e-mail: dorota.winter​@gmail.com


dTextum Specjalistyczne Usługi Językowe
Dorota Winter
ul. Wincentego Pola 6
08-110 Siedlce


NIP: 8212156113
REGON: 140825812
Ing Bank Śląski: 66 1050 1894 1000 0023 1349 5612

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o VAT


www.dtextum.pl


dTextum Dorota Winter - Your Website 2016